Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Ontslag Burgemeester Van Hall

1967

De Nederlandse samenleving verandert snel in de jaren zestig. Burgers gaan vaker de straat op om te
demonstreren en mede door het optreden van de protestbeweging Provo krijgt Van Hall gezagsproblemen.
Hij blijkt een bestuurder van de oude stempel, terwijl de stad hele andere opvattingen heeft over besturen.
Uiteindelijk blijkt zijn positie als burgemeester onhoudbaar.

De gemeenteraad van Amsterdam wordt volledig buiten deze beslissing gehouden, maar komt in het verweer tegen deze gang van zaken. De Commissaris van de Koningin gaat, om de boel tot rust te brengen, met de raad in gesprek over de opvolging van Van Hall. Deze werkwijze is zeer ongebruikelijk voor die tijd,  het was voor het eerst dat een gemeenteraad geraadpleegd werd over wie de nieuwe burgemeester moet worden. De gemeenteraad spreekt zich uit voor de benoeming van oud-minister Samkalden als nieuwe burgemeester. De wens wordt ingewilligd en daarmee is hij de eerste burgemeester die door de gemeenteraad is voorgedragen.

Burgemeester Gijsbert van Hall