Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Ingrijpen in Finsterwolde door de Kroon

1951

De Communistische Partij Nederland in Finsterwolde beschikt over een meerderheid in de raad(zes van de elf zetels). Het college bestaat uit een burgemeester van PvdA-huize en twee CPN-wethouders. Diverse malen zag de Kroon zich genoodzaakt besluiten van de gemeenteraad te vernietigen wegens strijd met de wet of het algemeen belang.

Op basis van signalen van burgemeester Tuin constateert de regering dat de gemeenteraad opvattingen huldigt,die in strijd worden geacht met de beginselen van behoorlijk bestuur. Zo zouden aan stakers uitkeringen worden verstrekt, steunfraude worden bevorderd, industrialisatie afgewezen,straatbelasting getraineerd, ambtenaren bedreigd en ontslagen en werd er mogelijk gebruik gemaakt van woonruimtevorderingen om een vijandige politiek tegen de minderheid van de bevolking te voeren.Dit ingrijpen door de Kroon is uniek te noemen. Tot op heden is het geen tweede maal voorgekomen.

Harm Tuin

Burgemeester van Finsterwolde

Documenten

Wet voorziening Finsterwolde

MvT Wet voorziening bestuur Finsterwolde

Finsterwolde en de Regeringscommissaris

krantenartikel