Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Gemeenteraadsverkiezingen

22 juni 1949

1949

Verkiezingsuitslag

De gemeenteraadsverkiezingen van 22 juni 1949 laten in grote lijnen hetzelfde beeld zien als de verkiezingen van vlak na de oorlog: de PvdA en de KVP maken de dienst uit. De Communistische Partij Nederland (CPN) verliest wat terrein. Het anticommunistische sentiment in het naoorlogse Nederland is wellicht een verklaring voor deze daling. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) doet voor het eerst mee aan de verkiezingen en behaalt ruim 7,5% van de stemmen. Evenals bij de verkiezingen in 1946 weten lokale lijsten uit het zuiden ruim een vijfde van de stemmen te trekken.

Meer informatie over deze uitslag is te vinden op de website van de Kiesraad.