Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Data Agenda Overheid

2019

In 2019 publiceerde de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en klimaat de Data Agenda Overheid. In de agenda werd aangegeven hoe de overheid data (nog) beter kan gebruiken voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd werd nadrukkelijk aandacht besteed aan de bescherming van publieke waarden en fundamentele rechten. De agenda kwam tot stand met het OBDO, waarin naast de ministeries ook de provincies, gemeenten en waterschappen in vertegenwoordigd zijn.

 

De agenda kende een vijftal speerpunten:

  • Problemen oplossen met datagedreven werken
  • Aandacht voor wetgeving en publieke waarden
  • Overheidsdata kwalitatief verbeteren en efficiënter benutten
  • Kennis over datagedreven werken verzamelen en delen
  • Investeren in mensen, organisatie en cultuurverandering

 

In de jaren na 2019 vond steeds een actualisatie van de agenda plaats.

 

Document(en)

NL DIGITAAL

Data Agenda Overheid 2019

NL DIGITAAL

Data Agenda Overheid voortgangsrapportage 2020

NL DIGITAAL

Data Agenda Overheid actualisatie