Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Beleidsbrief AI, publieke waarden en mensenrechten

2019

De brief gaf een overzicht van de kansen en risico’s van AI voor publieke waarden die gestoeld zijn op mensenrechten. De brief beschrijft tevens bestaande en toekomstige beleidsmaatregelen om risico’s voor deze fundamentele publieke waarden te adresseren.

Document(en)

Beleidsbrief AI publieke waarden en mensenrechten

8 oktober 2019