Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Verhogen informatieveiligheid bij de overheid

2018

De overheid heeft een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de beveiliging van gegevens die burgers en ondernemers aan haar toevertrouwen en de ICT -systemen waarmee zij werkt. Het op orde hebben en houden van het eigen informatieveiligheidsbeleid is dan ook randvoorwaardelijk voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens en systemen. Zodoende focust een aantal maatregelen in deze actie-agenda zich op het op orde brengen en houden van de informatieveiligheid van overheidsorganisaties en het bevorderen van overheidsbrede samenwerking. Het gaat er onder meer om dat overheidsorganisaties richtlijnen betekenis geven in hun eigen ICT- bedrijfsvoering, hierover verantwoording afleggen en zichzelf blijven trainen.

 

Verder neemt het belang van informatieveiligheid aanzienlijk toe in de digitale communicatie van overheden met burgers en ondernemers. Voor het vergroten van de digitale veiligheid is het essentieel dat overheidsorganisaties moderne veiligheidsstandaarden in hun ICT hanteren. De standaarden gaan misbruik van afzenderschap (d.w.z. spoofing en phishing) tegen en zorgen ervoor dat de communicatie van overheden met burgers en ondernemers niet zomaar afgeluisterd of gemanipuleerd kan worden. Om die reden focust een aantal maatregelen zich op het bieden van een veilige digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers, maar ook op maatregelen die ervoor zorgen dat belangrijke voorzieningen van de digitale overheid in voldoende mate zijn opgewassen tegen uitval/stilstand.

 

Document(en)

Verhogen informatieveiligheid bij de overheid - TK