Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid

2018

Instellingsbesluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (Raymond Knops) van 19 januari 2018 ter instelling van het (hoogambtelijk) Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) en Programmeringsraad Logius. Met dit besluit wordt de governance onder regie van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid beƫindigd. Het OBOD heeft tot taak de staatssecretaris te adviseren.

Raymond Knops

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, sinds 26 oktober 2017, in het kabinet Rutte III.

2017 Evaluatie digicommissaris

2017 Evaluatie digicommissaris