Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

de Nederlandse digitaliseringsstrategie

2018

De Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS) bundelde kabinetsbreed de ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland. Ieder jaar bekijkt het kabinet of nieuwe ontwikkelingen een aanpassing van de strategie noodzakelijk maken. De digitaliseringsstrategie werd in 2020 geactualiseerd.

Document(en)

Nederlandse digitaliseringsstrategie