Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Studiegroep informatiesamenleving en overheid

2016

Dit rapport richtte zich op wat de OECD (2016) typeert als de opgave van de ‘digitale transformatie’ van de publieke sector in engere zin. Hoe moet de overheid zelf veranderen om haar rol in de informatiesamenleving effectief te pakken? Het rapport stoelde op de constatering dat de Nederlandse overheid in de wereldwijde digitalisering de afgelopen jaren vele kansen heeft laten liggen waardoor er achterstanden zijn ontstaan. Het kabinet onderkende de grote maatschappelijke betekenis van digitalisering. Tegelijkertijd onderkent het kabinet dat het zeker geen vanzelfsprekendheid is dat Nederland zijn positie als hoog gedigitaliseerd land kan vasthouden of zelfs uitbouwen zonder gerichte strategische agenda. Daarom werd op 16 november 2016 de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid ingesteld. De Studiegroep kreeg de opdracht om te adviseren over de digitale transformatie van de overheid. Het ging daarbij specifiek om ‘de doorontwikkeling, de financiering en de governance van de generieke digitale voorzieningen’ en ‘de doorontwikkeling en de benodigde kennis en kunde voor het leveren van digitale overheidsdiensten voor burgers en bedrijven’. Tevens benoemde het kabinet in zijn adviesaanvraag drie aandachtspunten, namelijk de rol en positie van de medeoverheden, verantwoord datagebruik, en normering en toezicht.

Document(en)

Maak waar!