Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Digitale agenda 2016-2017

2016

Het thema van deze agenda was vernieuwen, vertrouwen en versnellen. Het kabinet stimuleert met deze agenda de digitale transitie in met name de domeinen industrie, zorg, energie en mobiliteit.

 

De agenda liet zien hoe de digitalisering in Nederland ervoor staat. ICT levert een grote bijdrage aan de economische groei en het omgaan met maatschappelijke uitdagingen. Digitalisering is een bron van innovaties, nieuwe bedrijvigheid en nieuwe toepassingsmogelijkheden. Dankzij digitalisering ontstaan nieuwe inzichten (analyse van complexe ziektebeelden), nieuwe producten (slimme meters, drones), nieuwe diensten (digitale marktplaatsen, gepersonaliseerde zorgdiensten), nieuwe werkprocessen (klant-specifieke productie, efficiënt transport) en nieuwe bedrijven (startups).

 

Nederland scoort hoog in de internationale vergelijkingen van gedigitaliseerde economieën, maar dat is geen reden om achterover te leunen. De digitale transitie is een mondiale ontwikkeling en de concurrentie in het buitenland zit niet stil. Versnelling van de digitalisering is nodig, zodat ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden optimaal kunnen blijven profiteren van nieuwe toepassingen, verdienmodellen en banen.

 

Vijf actielijnen

De agenda werkte langs vijf actielijnen op het gebied van onderwijs, infrastructuur, digitale veiligheid, ondernemen en digitalisering van economisch en maatschappelijk belangrijke domeinen.

Document(en)

Digitale agenda

Vernieuwen, vertrouwen, versnellen