Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Kamerbrief Nationale opendata agenda (NODA)

2015

De NODA bood duidelijkheid over het proces voor tempo, prioriteitstelling en kwaliteit waarmee overheidsdata beschikbaar komen. Het kabinet maakte werk van het beschikbaar stellen van data voor de samenleving. In de NODA werd deze ambitie vastgelegd. De NODA was bedoeld om in 2016 zoveel mogelijk beschikbare datasets met voldoende kwaliteit beschikbaar te stellen. De NODA voorziet in kaders voor de kwaliteitsbewaking en ondersteuning bij het ontsluiten van data.

Document(en)

Kamerbrief over nationale open data agenda 2016 (NODA)

30 november 2015