Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Digiprogramma

2015

In maart 2015 bracht digicommissaris Eenhoorn zijn eerste rapport uit: het Digiprogramma 2015.

 

Een citaat:

‘In de kern is het Digiprogramma gericht op het op orde krijgen van de (inhoudelijke) ambities, de sturing en de financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur (hierna: GDI). De urgentie om de basis op orde te krijgen is erg hoog omdat GDI-voorzieningen die al in gebruik zijn, onmisbaar zijn in de dienstverlening van relevante sectoren (belastingen, douaneactiviteiten en het aanvragen van onder andere uitkeringen en studiefinanciering). Verbindingen tussen de GDI-voorzieningen en dus de samenhang kan en moet beter. Tevens is doorontwikkeling van voorzieningen nodig en als bepaalde GDI-voorzieningen niet functioneren, ligt een groot deel van de overheidsdienstverlening er uit (een voorbeeld is DigiD of de Digipoort in de Rotterdamse haven). Zodra deze basis op orde is, is snellere doorontwikkeling en vernieuwing mogelijk. Hierdoor kan de overheid sneller inspelen op actualiteiten en trends. Het Digiprogramma is een meerjarig programma dat jaarlijks wordt herijkt. In 2015 werd duidelijk dat voor een goed beheer van de GDI ook een juridische basis noodzakelijk is. In juni 2015 zond de minister van EZ daarom een brief aan de Tweede Kamer betreffende een wetsvoorstel met de werktitel ‘Wet voor de generieke digitale infrastructuur (Wgdi)’. Daarin zou het juridische fundament moeten worden gelegd onder voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

 

Eind december 2015 verscheen een Kamerbrief over de uitgangspunten voor de wet GDI. Daarin stond onder meer dat een wetsvoorstel betreffende de eerste tranche van de wet eind 2016 aan de Tweede Kamer zou worden toegezonden.

 

In deze eerste tranche zouden de volgende voorzieningen worden opgenomen: 

  • Overheid.nl (Samenwerkende Catalogi);
  • DigiD en DigiD Machtigen;
  • Mijnoverheid.nl (Berichtenbox, Lopende Zaken en Inzage Persoonlijke gegevens);
  • de Webrichtlijnen;
  • Ondernemingsdossier P.M.;
  • Ondernemersplein (Samenwerkende Catalogi);
  • Berichtenbox bedrijven;
  • eHerkenning.

Document(en)

Digiprogramma 2015
Kamerbrief uitgangspunten Generieke Digitale Infrastructuur

4 december 2015

Digiprogramma 2016-2017

Succesvol digitaal: stel mensen centraal