Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Bureau ICT-toetsing

2015

Bureau ICT-toetsing (BIT) werd in 2015 opgericht als uitvloeisel van de Tijdelijke commissie ICT-projecten onder leiding van toenmalig kamerlid Ton Elias. Die oordeelde hard over de grote ICT-projecten van de rijksoverheid. ICT-flops kosten de schatkist jaarlijks 1-5 miljard Euro. BIT ontpopte zich als luis in de pels met een reeks kritische rapporten over lopende ICT-projecten. (Zie besluit van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 juli 2015 tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing.)