Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Eindrapport i-NUP

2014

In het Eindrapport i-NUP werd geconcludeerd dat:

  • een digitale basisinfrastructuur was gerealiseerd, bestaand uit een digitaal frontoffice voor burgers, onderdelen van de digitale frontoffice voor bedrijven en een stelsel van basisregistraties;
  • de transitie in gang was gezet van een situatie met los van elkaar staande basisregistraties naar een samenwerkend stelsel van basisregistraties dankzij het beschikbaar komen van een groot aantal verbindingen tussen basisregistraties en vier gemeenschappelijke stelselvoorzieningen;
  • negen van de twaalf basisregistraties waren er;
  • overheden, met de opgeleverde digitale basisinfrastructuur, gegevens digitaal, veilig en betrouwbaar met elkaar konden uitwisselen en dat konden benutten voor betere dienstverlening, grotere efficiency en het tegengaan van fraude;
  • op een aantal voorzieningen was inmiddels door vrijwel alle overheden aangesloten;
  • op sommige voorzieningen een beperkt aantal overheden nog moest aansluiten, terwijl voor MijnOverheid, het Handelsregister en de stelselvoorzieningen Digilevering en Digimelding nog een belangrijke aansluitingsopgave resteerde na 2014.

 

Daarmee was volgens het eindrapport een belangrijk deel van de doelstellingen van i-NUP gerealiseerd. Wel werd geconstateerd dat desondanks het hogere doel, organisatiebreed gebruik van de GDI door alle overheidsorganisaties, nog veel inspanning en tijd zou vergen.

Document(en)

Eindrapport i-NUP