Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Digicommissaris

2014

Zowel in de Visiebrief 2017 als in het eindrapport i-NUP werd gesproken over een digitale infrastructuur. Duidelijk was echter dat er voor de totstandkoming daarvan nog de nodige problemen bestonden. Die waren grotendeels van bestuurlijke aard en hadden vooral te maken met het grote aantal partijen dat bij zo’n digitale infrastructuur betrokken zou moeten zijn, zowel voor de ontwikkeling als voor het beheer. Om deze problemen aan te pakken werd in mei 2014, naar aanleiding van het advies in het rapport ‘Geen goede overheidsdienstverlening zonder een uitstekende Generieke Digitale Infrastructuur’, gekozen voor de nieuwe figuur van een regeringscommissaris, de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO, al gauw de Digicommissaris genoemd). Het besluit werd genomen door de minister van BZK, mede namens de ministers van EZ en van Wonen en Rijksdienst, conform de drie beleidslijnen met bijbehorende verantwoordelijkheden. Benoemd werd oud-VVD voorzitter en burgemeester Bas Eenhoorn.

Document(en)

Geen goede dienstverlening zonder GDI