Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Beleidsbrief Doorbraken met ICT

2013

In juli 2013 verscheen deze beleidsbrief die ook dienstdeed als tussenrapportage van de Digitale Agenda.nl van 2011. De brief bevatte daarnaast een vergelijking van de beleidslijnen van de EU, Nederland en Nederlandse gemeenten.

Document(en)

Beleidsbrief Doorbraken met ICT

12 juli 2013