Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

ICT Agenda 2008-2011

2008

In juni 2008 verscheen de nota ICT-Agenda 2008-2011. Deze nota was de opvolger van de eerdere ‘Rijksbrede ICT-Agenda’. Bijzondere aandacht was er voor de rol van open source en open standaarden. In de nota werden alle lopende initiatieven betreffende de e-overheid opgesomd als actiepunten met bijbehorende planning.

Document(en)

Kamerbrief
ICT-Agenda 2008-2011