Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Oprichting GBO Overheid (het latere Logius)

2006

Geleidelijk werd na de totstandkoming van de ICTU duidelijk dat niet alleen bundeling van activiteiten van belang was maar dat het ook verstandig zou zijn om de beheer van de ontwikkelingsactiviteiten te scheiden. In 2006 werd daarom de organisatie GBO Overheid opgericht. De naam daarvan werd in 2010 veranderd in Logius.

 

Logius is een baten-lastendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en beheert generieke ICT-voorzieningen. Eigenaar is de DG-OBR. Eigenaarschap en opdrachtgeverschap zijn daardoor gescheiden. Logius en eigenaar gaan over het ‘hoe’ en de opdrachtgevers over het ‘wat’.

 

Logius levert diensten aan andere overheidsorganisaties en organisaties met een publieke taak. Voorbeelden van diensten zijn DigiD, Digipoort, MijnOverheid en eHerkenning. Het bureau Forum Standaardisatie is een onderdeel van Logius. Logius werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Een aantal producten die bij de stichting ICTU zijn ontwikkeld, zijn door Logius in beheer genomen. Het doorontwikkelen en het bevorderen van het gebruik van de producten behoort ook tot het takenpakket van Logius.

 

Logius vervult inmiddels een belangrijke rol in de communicatie tussen overheid en burgers en bedrijven. Volgens het Jaarverslag 2015 waren er in 2015 12,7 miljoen actieve DigiD’s. Daarmee werd in dat jaar 206 miljoen keer succesvol ingelogd, zowel bij overheidsorganisaties als zorgverzekeraars. Het aantal aangesloten organisaties bedraagt 551.

 

Naast DigiD is ook het gebruik van de voorziening MijnOverheid door de invoering van de Wet Elektronisch Berichtenverkeer in 2015 aanzienlijk toegenomen. Dat kwam vooral door de activiteiten van de Belastingdienst die de blauwe enveloppen in 2015 verving door de Berichtenbox binnen MijnOverheid. MijnOverheid leverde in 2015 44 miljoen berichten af, een stijging van 60% ten opzichte van het jaar daarvoor. Er waren toen 2,8 miljoen accounts en het aantal aangesloten

Document(en)

oprichting GBO