Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Nota Beter presteren met ICT

2005

In deze nota bevestigde het kabinet nogmaals de eerder geformuleerde ambities dat Nederland aantoonbaar beter moest gaan presteren met ICT en tot de top van Europa wil behoren. Daarvoor was het nodig dat Nederland de mogelijkheden van ICT beter ging benutten om daar meer economisch en maatschappelijk rendement uit ICT te halen. Nederland moest er voor zorgen dat de noodzakelijke ICT-basis (infrastructuur, kennispositie en randvoorwaarden) nog steviger werd.

 

Voor 2005 – 2006 benoemde het Kabinet de volgende speerpunten:

1) eenmalige aanlevering van gegevens

2) elektronische identificatie

3) sneller op internet

4) veiligheid en betrouwbaarheid

5) standaardisatie

6) consumentenbeleid en

7) ICT in het (semi)publieke domein.

Document(en)

Beter presteren met ICT

Vervolg Rijksbrede ICT-Agenda 2005 – 2006