Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Nota De digitale delta

1999

De nota ‘De Digitale Delta’ van juni 1999 was de opvolger van het eerder uitgebrachte Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen van 1994.

De nota benadrukte het belang van een goede ICT-basis in Nederland.

 

Concreet wilde het kabinet:

  • een eersteklas, betaalbare, toegankelijke en betrouwbare (tele)communicatie-infrastructuur;
  • aanwezigheid van voldoende en hoogwaardige kennis, sterke ICT-clusters waarin aanbieders en gebruikers van ICT voor vernieuwende toepassingen van die kennis zorgen en een uitstekende infrastructuur voor het opleiden van ICT-onderzoekers en -deskundigen;
  • een beroepsbevolking die ICT-vaardig is, en burgers en bedrijven die toegang hebben tot de nieuwste elektronische media en ermee om kunnen gaan;
  • wet- en regelgeving die ontwikkeling en toepassing van ICT niet onnodig hindert en vertrouwen biedt in ICT-gebruik;
  • optimaal gebruik van ICT in de publieke sector, zodat de dienstverlening van de overheid van goede kwaliteit is en van de publieke sector een voorbeeldwerking uitgaat.

 

Aan de hand van een tweejaarlijkse toets wilde het kabinet de verdere ontwikkeling van Nederland tot informatiemaatschappij nauwlettend blijven volgen.

 

Met deze nota werd ook de financiering van een groot aantal ICT-projecten voor de overheid weer veiliggesteld.

Document(en)

De digitale delta

De nota concentreert zich op het beleid om de inzet van ICT in de publieke sector in zijn totaliteit te stimuleren