Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Nota wetgeving voor de elektronische snelweg

1998

Deze nota beoogt met een daartoe ontwikkeld toetsingskader voor de wetgever, een legitimatie aan het overheidsoptreden tijdens de overgang naar de informatiesamenleving, te geven.

Document(en)

Nota wetgeving voor de elektronische snelweg