Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Naar toegankelijkheid van overheidsinformatie

1997

In juni 1997 verscheen de nota ‘Naar toegankelijkheid van overheidsinformatie’. Deze was reeds aangekondigd in BIOS 3.

 

Politiek gezien bevatte de nota twee hoofdpunten:

  • ten eerste de toepassing van ICT bij het verstrekken van openbare overheidsinformatie met het oog op het vergroten van de betrokkenheid van de burger bij het democratisch proces;
  • ten tweede de mogelijkheden tot exploitatie van elektronische gegevensbestanden door de particuliere sector om voor het bedrijfsleven nieuwe kansen te creëren. Dit werd later de basis van het open databeleid.
     

Vastgesteld werd dat de elektronische beschikbaarstelling van overheidsinformatie zich nog in het stadium van zoeken en tasten bevond. De technische mogelijkheden namen voortdurend toe, maar de overheid worstelde nog met de basisvragen: ‘welke overheidsinformatie moet elektronisch toegankelijk worden gemaakt, voor wie, waarom, hoe en tegen welke prijs?’. Er werd onderscheid gemaakt tussen passieve en actieve openbaarmaking van informatie. De Wet openbaarheid van bestuur (WOB) vormde daarvoor een kader maar er ontstonden tal van nieuwe mogelijkheden om informatie te verstrekken, zelfs direct redenerend vanuit de vraag. Een zoekmachine zou daarbij behulpzaam kunnen zijn (Google bestond nog niet!). Alle overheidsorganen moesten worden aangemoedigd om hun informatie digitaal en gestandaardiseerd aan te bieden.

Jacob Kohnstamm

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 1994-1998.

Document(en)

Naar toegankelijkheid van overheidsinformatie