Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Nota De computer gestuurd

1991

Begin 1991 verschijnt de opvolger van BIOS 1, de nota De computer gestuurd. Deze nota wordt ook wel BIOS 2 genoemd. Deze nota bevatte het regeringsstandpunt op het eindadvies van de CCOI met als titel Informatietechnologie voor bestuurlijke vernieuwing. Daarin kwamen een viertal thema’s aan de orde.

 

1) Het verbeteren van de dienstverlening door de overheid;

2) Het expliciet beleid ten aanzien van het ontstaan en het gebruik van netwerken voor (elektronische) datacommunicatie bij de overheid;

3) Het verbeteren van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven op informatietechnologie gebied;

4) De aanpak van informatiebeveiliging.

 

In maart 1991 bespreekt de Tweede Kamer deze nota. Veel aandacht is er voor de servicecentra van de overheid, toen nog gezien als een werkplek binnen het gemeentehuis waar de burger ook interbestuurlijk kan worden geholpen. Kamerlid Koetje voorziet echter dat dit ooit vanuit huis zal gebeuren.

Document(en)

BIOS 2: De computer gestuurd

Tweede Beleidsnotitie Informatievoorziening Openbare Sector