Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Oprichting Het Expertise Centrum

1988

Mede door het in gang gezette verzelfstandiging/privatisering van het Rijkscomputercentrum, werd de al versnipperde kennis binnen de overheid schaars. Op advies van de CCOI wordt een externe pool van deskundigen opgericht. Daarvoor werd voor 2 jaar geld gereserveerd. Daarna moest het op eigen benen staan. Het Expertise Centrum (HEC) wordt opgericht op 30 maart 1988.

Logo Het Expertise Centrum