Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Informatiseringsbeleid

Tentoonstelling over het informatiseringsbeleid van de overheid

Introductie door de curator

Jaap Uijlenbroek

Het is goed gebruik het curatorschap van deze tentoonstellingen te beleggen bij een eerder betrokken oud-topbestuurder van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat is ook bij deze - al weer 6de - digitale tentoonstelling gelukt. In navolging van Roel Bekker, Jan Willem Holtslag, Marjanne Sint, Liesbeth Spies en Mark Frequin is deze tentoonstelling ontwikkeld onder supervisie en met inbreng van Jaap Uijlenbroek. Uijlenbroek was in de periode 2008-2013 directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.

Lees de volledige introductie

Leeswijzer

De tentoonstelling over het informatiseringsbeleid van de overheid geeft inzicht in met name de beleidsmatige inspanningen die door het ministerie van BZK zijn geleverd in de periode 1985-2021. De kern van de tentoonstelling is de tijdlijn waarlangs alle beleidsinspanningen gedocumenteerd zijn. Op die tijdlijn zijn ook de organisaties, samenwerkingsverbanden en overlegorganen inzichtelijk gemaakt die in de beschreven periode zijn opgericht om beleidsvorming en -implementatie te bespoedigen.

 

In de tentoonstelling gaat curator Jaap Uijlenbroek in gesprek met verschillende personen die op de één of andere wijze een bijdrage hebben geleverd aan het informatiseringsbeleid overheid. Het interview met Wim Kuijken is afkomstig uit de eerdere tentoonstelling ‘Werken aan een moderne overheid’. De videofragmenten zijn op de tijdlijn bij het meest gerelateerde tijdsblok geplaatst. U kunt er voor kiezen om de korte video te bekijken of door te klikken naar het volledige interview. 

 

De verschillende gebeurtenissen en mijlpalen zijn zo veel mogelijk verrijkt met foto’s en documenten. De kleuren op de tijdbalk geven aan van welke departement het genoemde beleidsstuk afkomstig is. De opgerichte de organisaties, samenwerkingsverbanden en overlegorganen zijn ook met een aparte kleur geduid. Na doorklikken verschijnt het beleidsstuk met soms daarbij relevante documenten/rapporten en/of een link naar rapporten die ook in het Europese perspectief zijn genoemd. Via de knop “catalogus” komt u op een pagina waar de informatie is gesorteerd per categorie.

 

Aan de tentoonstelling zijn drie perspectieven toegevoegd. Een Europees perspectief met rapporten van de Europese commissie en de OESO, een perspectief dat handelt over de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid en een perspectief met relevante rapporten van diverse kennisinstellingen. De reflectie op het gevoerde informatiseringsbeeid is van Arre Zuurmond tot voor kort Ombudsman metropoolregio Amsterdam maar ook medeauteur van het in 2003 spraakmakende rapport ‘De Belgen doen het beter’. Zijn kritische reflectie treft u net als de perspectieven aan op het eind van deze tentoonstelling.

Tijdlijn informatiseringsbeleid

Interview

Wim Kuijken was in de periode 1988-1991 directeur Interbestuurlijke betrekkingen en informatievoorziening bij het ministerie van de Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 1995 werd Kuijken secretaris-generaal bij datzelfde ministerie. Van 2000-2010 vervulde Kuijken de functie van secretaris-generaal bij respectievelijk het ministerie van Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat. Van 2010 tot 2018 was Kuijken Deltacommissaris.

Bekijk het interviewfragment

Interview

Harry van Zon was van 2002 tot 2008 directeur Informatisering- en Innovatiebeleid Openbare Sector (dIIOS) bij het ministerie van BZK. In de periode daarvoor was hij o.a. directeur-generaal bij het ministerie van LNV en hoofddirecteur Sociale Verzekeringsbank.

Bekijk het interview

Tijdlijn informatiseringsbeleid

Interviews

Rob Meijer vervulde vele functies op het terrein van de overheidsinformatisering en -automatisering. Zo werd hij in 1985 hoofd van de afdeling Informatiebeleid van de VNG en was hij - in de kwartiermakersfase - Chief Information Officer (CIO) Rijk. In 2014 promoveerde hij op het onderwerp ‘Businesscases en grote ICT-intensieve overheidsprojecten’. Van 2001 tot 2019 was hij verbonden aan adviesbureau PBLQ (voorheen Het Expertise Centrum (HEC)).

Meijer is ook auteur van het boek ‘Terug in de toekomst’, waarin de geschiedenis van het informatiseringsbeleid in de periode 1985-2015 is opgetekend. Uit dit boek is voor deze tentoonstelling - met toestemming van auteur en uitgever - rijkelijk geput.

Bekijk het interview

Maarten Hillenaar is sinds 2018 algemeen directeur van Centric Public Sector. In de periode 2009 tot 2014 was Hillenaar directeur Informatiseringsbeleid en tevens eerste CIO Rijk. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij PinkRoccade, Het Expertise Centrum (HEC) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Bekijk het interview

Interviews

Steven Luitjens was in de periode 2006-2015 directeur van de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO), het latere Logius. Daarvoor was hij 12 jaar actief bij Het Expertisecentrum. Van eind 2015 tot eind 2018 was hij directeur Informatiesamenleving en Overheid bij het ministerie van BZK.

Bekijk het interview

Kees Verhoeven was van 2010 tot 2021 Tweede Kamerlid voor D66. Als Kamerlid was Verhoeven woordvoerder op diverse portefeuilles. Sinds 2015 richtte hij zich steeds meer op de digitalisering en de impact van digitale technologieën op onze samenleving. Hij schreef onder meer twee tech-visies, een initiatiefnota over data en mededinging plus een initiatiefwet over het gebruik van software kwetsbaarheden door de overheid. Verhoeven is oprichter/eigenaar van het Bureau Digitale zaken dat overheden, bedrijven en brancheorganisaties adviseert.

Bekijk het interview

Wetenschappelijke reflectie

Arre Zuurmond
Arre Zuurmond

Arre Zuurmond was tot september van 2021 Ombudsman van de metropoolregio Amsterdam. In de periode 2002-2006 was Zuurmond bijzonder hoogleraar bij de rijksuniversiteit Leiden en secretaris van de zelfbenoemde staatscommissie ‘Belgen doen het beter’. Zuurmond was ook medeoprichter en partner van Zenc (2000-2011) en oprichter-directeur van de Kafkabrigade (2011-2013).

Lees de reflectie

Drie perspectieven

We belichten drie perspectieven op het informatiebeleid:

  • Het Europese perspectief: de belangrijkste Europese documenten
  • De kennisinstellingen: adviezen van onder meer de Algemene Rekenkamer en de WRR
  • Het perspectief van de Rijksdienst: in dit document wordt op de specifieke ontwikkelingen binnen de rijksoverheid ingegaan (volgt later)
Bekijk de perspectieven