Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
voormalig staatssecretaris

Fred Teeven

Ambtenaren respecteren het als je de inhoud van alle dossiers kent en hard werkt. Al vinden ze je niet zo aardig; dan komt de aardigheid vanzelf wel.

Geïnterviewd door Paul ’t Hart en Jouke de Vries / 01 april 2021

In het interview gaat Teeven o.a. in op zijn bij aanvang moeizame relatie met enkele topambtenaren van het ministerie, op het verwerven van positie, op zijn vertrek en op zijn ‘misgelopen’ ministerschap. Teeven vertelt verder over zijn entree in de politiek en het ingewikkelde bestaan van eenmansfracties.


Het interview

Bekijk de video

Activiteiten als bewindspersoon

Spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden

Bracht in 2012 een wet (Stb. 345) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot stand over uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden in het strafproces. Naast de levensgezel van een slachtoffer mogen ook drie nabestaanden het woord voeren op een zitting. Ook ouders of voogden van heel jonge kinderen krijgen spreekrecht.

Bracht in 2014 een wijziging van het wetboek van strafvordering tot stand ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaande in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden.

Beperking mogelijkheden voor opleggen taakstraf

Bracht in 2012 een wet (Stb. 1) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht tot stand waardoor de mogelijkheid voor de rechter wordt beperkt om een taakstraf op te leggen bij ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij herhaling van misdrijven. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend door minister Hirsch Ballin.

Invoering adolescentenstrafrecht

Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 485) van het Wetboek van Strafrecht tot stand, waardoor adolescentenstrafrecht wordt ingevoerd. Het betreft de berechting en bestraffing van jeugdigen en jongvolwassenen van 15 tot 23 jaar. Het wordt mogelijk een sanctie uit het gewone strafrecht toe te passen bij een minderjarige en een sanctie uit het pedagogische sanctiepakket van het jeugdstrafrecht bij een jongvolwassenen.

Beslaglegging vermogen verdachte ernstig misdrijf

Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 278) van onder meet het Wetboek van Strafvordering tot stand waardoor er mogelijkheid komt voor de staat om conservatoir beslag te leggen op het vermogen van een verdachte van een ernstig misdrijf. Het bedrag kan daarna worden uitgekeerd aan het slachtoffer. Beslaglegging voorkomt dat een verdachte zijn vermogen verstopt.

Verbreding mogelijkheden voor juridisch ouderschap

Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 480) van het Burgerlijk Wetboek tot stand over het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan via adoptie. Een zogenoemde duomoeder kan hierdoor juridisch ouder van een kind worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke procedure nodig is. De positie van kinderen geboren in lesbische relaties wordt zoveel mogelijk gelijk aan die van kinderen geboren in heteroseksuele relaties.

Aanpassing geslachtsvermelding geboorteakte

Bracht in 2014 een wet (Stb. 1) tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie tot stand, waardoor aanpassing van de geslachtvermelding in de geboorteakte voor transgenders mogelijk wordt. Iedere Nederlander van 16 jaar of ouder met een blijvende overtuiging tot een ander geslacht te behoren, kan een geslachtswijziging, voorzien van een deskundigenverklaring, regelen bij een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Elektronische detentie

In 2014 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel over elektronische detentie. Daarmee moest het buiten de gevangenis doorbrengen van de laatste periode van een straf door gedetineerden - na goed gedrag - mogelijk worden. Re-integratie zou dan beter kunnen verlopen.

Strafbaarstelling illegaliteit

Trok in 2014 het in 2013 door hem ingediende wetsvoorstel over de strafbaarstelling van illegaliteit en verbetering van het terugkeerbeleid in. Dit gebeurde na overleg tussen PvdA (die grote bezwaren had) en VVD. Het beleid om illegaal verblijf tegen te gaan en terugkeer te bevorderen bleef ongewijzigd.

Grensbewaking en vreemdelingentoezicht

Bracht in 2014 een wijziging van de Vreemdelingenwet tot stand, waardoor bij grensbewaking en vreemdelingentoezicht ambtenaren meer mogelijkheden krijgen voor onderzoek naar de identiteit. Zo mogen zij zonder toestemming van de bewoner een woning doorzoeken en voorts onderzoek doen aan kleding en lichaam.

Toezicht op advocatuur

Bracht in 2014 een wijziging van de Advocatenwet tot stand (Wet positie en toezicht advocatuur). Er komt een nieuw stelsel van toezicht op de advocatuur. Kern daarvan is de vorming van een college van toezicht - een intern orgaan van de NOvA - dat bestaat uit drie leden en van wie de landelijk deken voorzitter is. De overige twee leden zijn geen advocaat, ambtenaar of rechter.

Bezuiniging op rechtsbijstand

Op 20 januari 2015 nam de Eerste Kamer een door hem ontraden motie aan tegen de voorgestelde bezuiniging van 85 miljoen euro op de rechtsbijstand.

Geboren

Haarlem, 5 augustus 1958

Functies

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (belast met onder meer preventie, personen- en familierecht, justitieel jeugdbeleid, auteursrecht, kansspelen en rechtsbijstand in kabinet-Rutte I, vanaf november 2012 in kabinet-Rutte II tevens asiel en migratie)

Periodes

Van oktober 2010 tot maart 2015

Biografie

Kamerlid en staatssecretaris, die daarvoor als officier van justitie naam had gemaakt als 'crimefighter'. Was in 2002-2003 fractievoorzitter van Leefbaar Nederland en toonde zich toen een gedegen Kamerlid. In 2010 keerde hij terug in de Tweede Kamer, maar nu voor de VVD. Als staatssecretaris van Veiligheid van Justitie verdedigde hij in het parlement meer dan de minister veel justitiewetgeving. In het kabinet Rutte II had hij de lastige portefeuille asielbeleid. Trad in maart 2015 af toen verantwoordelijk minister Opstelten viel over de 'bonnetjesaffaire' (een deal uit 2000 die door toenmalig officier van justitie Teeven met een crimineel was gesloten). Hij keerde kort daarna terug als Tweede Kamerlid. Ongecompliceerde, hardwerkende politicus, die na zijn vertrek uit de politiek als buschauffeur en ondernemer aan de slag ging.

(Bron: Parlement.com)