Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
thema

Omgang met collega’s (incl. MP)

Iedere donderdagavond komen bewindspersonen per regeringspartij bijeen. In het Bewindspersonenoverleg (BPO) is er gelegenheid om in eigen kring de actualiteit te bespreken, maar prominent ligt op tafel de agenda van de ministerraad van de vrijdag.

Deze traditie gaat terug tot de jaren vijftig, toen de gewoonte overigens was dat men op vrijdag tijdens de lunch van de ministerraad zich per partij terugtrok. Eerst wisselend in een restaurant of op een departement, tegenwoordig is het gebruik dat de (vice-)MP op haar of zijn ministerie de maaltijd serveert. Bij de informele maaltijd schuiven ook de fractievoorzitters uit het parlement aan en soms fractiespecialisten. Zowel kwalificaties als ‘eerste en laatste hulp bij ongelukken’ als ‘achterkamertjespolitiek’ zijn in zwang. De ministerraad op vrijdag is hét moment waarop bewindslieden tot afstemming en overeenstemming kunnen komen; de onderraden op dinsdag gelden als het belangrijkste voorportaal, waarbij overigens ook ambtenaren kunnen aanschuiven, wat op vrijdag allesbehalve usance is. Bewindspersonen treffen elkaar op tal van andere momenten, waarbij ook wel wordt beweerd dat het gezamenlijke sporten in de sportaccommodatie van het ministerie van VWS op vrijdagmorgen vroeg minstens zo belangrijk is voor een ontspannen beraad in en om de Trêveszaal en andere trefmomenten en –plaatsen in en om het Binnenhof.   

Op woensdagmiddag treffen de hoogste departementale ambtenaren elkaar in wat tegenwoordig het SG-O(verleg) heet en eerder als SG-beraad bekend stond en ooit als informele SG-lunch begon. Het SGO biedt naast informatie-uitwisseling ruimte voor gemeenschappelijke afspraken over de ontwikkeling van de rijksdienst. In de aanloop naar kabinetten verscheen van de hand van de SG’s ook een brief aan de informateur met een visie op de rijksdienst en, naar aanleiding daarvan, een werkprogramma, laatstelijk ‘Van wens naar daad’.

Er zijn vele ontmoetingen tussen kabinet en topambtenaren, waarbij niet alleen de ministeries, maar ook de diensten, inspecties, planbureaus en de agentschappen en zelfstandige bestuursorganen die meer op afstand functioneren worden uitgenodigd. ‘Het is tijd voor een Catshuissessie’, klinkt regelmatig, om samen met ook andere maatschappelijke spelers, burgers en ondernemers en vertegenwoordigers van brancheorganisaties een pregnante opgave onder de loep te nemen.

Ministers onderling: het is een kwestie van gunnen. En anders is er nog een onbetwiste troef.

Speel het fragment (11:11)

Komt een beoogd bewindspersoon bij de formateur, die hij niet kent…

Speel het fragment (2:1)

Stel, je bezoekt de minister van Financiën voor de begrotingsbespreking: neem je je ambtenaren mee?

Speel het fragment (17:36)

Iedere MP heeft een eigen stijl. En uithoudingsvermogen.

Speel het fragment (16:17)

‘We komen er uit’ is een mooi vertrekpunt voor een MP, maar is het voldoende?

Speel het fragment (32:31)

Houdt de leiding van de minister op waar de portefeuille van de staatssecretaris begint?

Speel het fragment (9:28)

Invechten en bijven opletten

Speel het fragment (7:12)