Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud

Relatie met het veld

Goede beleidsmakers (bestuurders en topambtenaren) hechten aan tegenspel. Ze geven niet alleen ruimte voor tegengeluid, maar nodigen ook actief daartoe uit. Betrokkenheid begint vaak met het uitwisselen van informatie. Beleidsmakers hebben op dit terrein een bijzondere verantwoordelijkheid omdat ze beschikken over veel waardevolle data en informatie. Informatiestromen lopen niet uitsluitend via verticale verbanden maar ook horizontaal in de wisselwerking met de buitenwereld. Indien beleidsmakers erin slagen om proactief de meest relevante netwerken aan te boren, kunnen ze de kwaliteit van het beleidsproces en daarmee ook van het beleid verbeteren. Beleidsmakers moeten daarom beschikken over goede antennes waarmee zij aanvoelen welke belangen er spelen, wie er bij de plannen betrokken moet worden, en welke informatie en communicatie daarvoor nodig is.

Niet weten wat er leeft.

Niet weten wat er leeft (2)

Ontbrekend contact met burgers.

Contact met belangenvertegenwoordigers.

Er naar toe, met lood in de schoenen.

De eerste minister die geen koe kon melken

Contact met de visserij.