Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
thema

Relatie met het veld

Goede beleidsmakers (bestuurders en topambtenaren) hechten aan tegenspel. Ze geven niet alleen ruimte voor tegengeluid, maar nodigen ook actief daartoe uit. Betrokkenheid begint vaak met het uitwisselen van informatie.

Beleidsmakers hebben op dit terrein een bijzondere verantwoordelijkheid omdat ze beschikken over veel waardevolle data en informatie. Informatiestromen lopen niet uitsluitend via verticale verbanden maar ook horizontaal in de wisselwerking met de buitenwereld. Indien beleidsmakers erin slagen om proactief de meest relevante netwerken aan te boren, kunnen ze de kwaliteit van het beleidsproces en daarmee ook van het beleid verbeteren. Beleidsmakers moeten daarom beschikken over goede antennes waarmee zij aanvoelen welke belangen er spelen, wie er bij de plannen betrokken moet worden, en welke informatie en communicatie daarvoor nodig is.

Niet weten wat er leeft.

Speel het fragment (23:45)

Niet weten wat er leeft (2)

Speel het fragment (24:17)

Ontbrekend contact met burgers.

Speel het fragment (9:38)

Contact met belangenvertegenwoordigers.

Speel het fragment (9:53)

Er naar toe, met lood in de schoenen.

Speel het fragment (9:41)

De eerste minister die geen koe kon melken

Speel het fragment (21:34)

Contact met de visserij.

Speel het fragment (22:48)