Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
voormalig minister

Sybilla Dekker

Te vaak bepaalt de politiek het beleid vanuit Den Haag, zonder de verbinding te leggen naar het veld. Een enorme tekortkoming.

Geïnterviewd door Caspar van den Berg en Erik-Jan van Dorp / 01 juni 2021

In het interview gaat Dekker o.a. in op de wat merkwaardige executive search bij de samenstelling van een kabinet, de noodzakelijke coördinatie op nationaal niveau op het terrein van ruimtelijke ordening en over het opheffen van het departement van VROM als een soort van statement. Dekker vertelt verder over het verwerken van verlies gedurende je ministerschap en het plotse einde van haar ministerschap n.a.v. de Schipholbrand.


Het interview

Bekijk de video

Beluister het gehele interview als podcast

Activiteiten als bewindspersoon

Visie op de woningmarkt

Bracht in 2006 de Nota "Ruimte geven, bescherming bieden. Een visie op de woningmarkt" uit. Verbetering van de werking van de woningmarkt staat daarin centraal. Grotere mogelijkheden om woningen aan te passen en het wegnemen van belemmeringen voor verhuizen zijn instrumenten die daarbij zullen worden ingezet.

Herziening Wet ruimtelijke ordening

Verdedigde in 2006 met succes in de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot algehele herziening van de Wet ruimtelijke ordening. Het wetsvoorstel werd door haar opvolger in het Staatsblad gebracht.

Wijziging Huursubsidiewet

Bracht in 2004 een wet tot wijziging van de Huursubsidiewet tot stand, waardoor het begrip 'normhuur' wordt vervangen door 'basishuur'. Het deel waarover geen huursubsidie wordt toegekend wordt verhoogd. Hierdoor wordt een aanzienlijke besparing op de kosten voor huursubsidie gerealiseerd.

Stroomlijning uitvoering inkomensafhankelijke regelingen

Bracht in 2005 samen met staatssecretaris Wijn en minister De Geus de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) tot stand. De uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen op het gebied van de zorg, kinderen en wonen wordt gestroomlijnd en er komt één uitvoeringsloket voor burgers voor het aanvragen van huursubsidie, tegemoetkoming kinderopvang en zorgtoeslag. De uitvoering wordt opgedragen aan de Belastingdienst (Belastingdienst Toeslagen).

Geboren

Alkmaar, 23 maart 1942

Functies

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in de kabinetten-Balkenende II en III

Periodes

Van mei 2003 tot en met september 2006

Biografie

Uit een werkgeversvereniging afkomstige VVD-politica, die in het kabinet-Balkenende II minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer werd. Was eerder onder meer arbeidsinspectrice, ambtenaar op Landbouw en directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid. Trachtte als minister tevergeefs het huurbeleid te liberaliseren, maar legde met de Nota Ruimte wel de basis voor een ander beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening. Had goede contacten in het land en werd geprezen vanwege haar vermogen om naar 'het veld' te luisteren, maar was tamelijk onwennig in de Haagse politiek. Trad af na het rapport over de brand in het cellencomplex op Schiphol. Is sinds 2018 Minister van Staat.

(Bron: Parlement.com)