Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
voormalig topambtenaar

Roel Bekker

Als je als SG nooit in opspraak raakt, doe je het niet goed.

Geïnterviewd door Erik-Jan van Dorp / 01 juni 2021

In het interview gaat Bekker o.a. in op het begin van zijn ambtelijke carrière bij het ministerie van VRO (“zonder M want van milieu had nog nooit niemand gehoord”) en de totstandkoming van het plan ‘de verkokering voorbij’ dat nagenoeg ongewijzigd werd overgenomen tijdens de formatiebesprekingen in 2007. Bekker vertelt verder over de verschillende ministers die hij diende en de noodzakelijke ambtelijke competenties.  


Het interview

Bekijk de video

Beluister het gehele interview als podcast

Geboren

Assen, 27 januari 1947

Functies

Secretaris-generaal ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en programma-secretaris-generaal voor vernieuwing van de rijksdienst, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Periodes

Van 1 januari 1998 tot 1 juli 2010

Biografie

Roel Bekker (1947) was ruim negen jaar secretaris-generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en leidde daarna drie jaar het programma Vernieuwing rijksdienst. Van 2007 tot 2014 was hij hoogleraar in Leiden. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en was voor hij SG werd enkele jaren werkzaam bij adviesbureau Twijnstra Gudde.

(Bron: Parlement.com)