Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
Voormalig minister

Jozias Van Aartsen

“Het is heel belangrijk dat je als secretaris-generaal een idee hebt wie je minister is, en daar ook tijd aan besteedt: wie heb ik voor me, welke ideeën heeft hij of zij?”

Geïnterviewd door Paul 't Hart en Jouke de Vries / 01 januari 2020

Den Haag, 25 december 1947

Functies

Secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken + Minister van Landbouw in het kabinet-Kok I + Minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Kok II

Periode

Van oktober 1985 tot juli 2002

In het interview gaat Van Aartsen o.a. in op zijn begintijd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken waar hij op aandringen van de toenmalig minister Hans Wiegel door toenmalig SG Van Dijke werd binnengehaald. Van Aartsen vertelt over de ministers die hij als SG diende, de klik met Ed Van Thijn, de stammenstrijd met Justitie en de daarbij spelende hogere machten (waarmee Ruud Lubbers wordt bedoeld). Verder legt hij uit waarom hij het minister zijn van Landbouw leuker vond dan het ministerschap van Buitenlandse Zaken en waarom hij tegen de zin van het kabinet, Renée Jones-Bos alleen naar de Kamer liet gaan.

Visie op de sector

Bracht in 1995 de Nota 'Dynamiek en vernieuwing' uit over de beleidsvoornemens op het gebied van land- en tuinbouw, natuur en visserij. Versterking van de marktpositie en concurrentiekracht en kennis- en innovatiebeleid krijgen prioriteit. Er moet verder een zo goed mogelijk evenwicht komen tussen landbouw, natuur, bos en recreatie. Generieke subsidies worden omgevormd tot specifieke subsidies. Er komen prestatiegerichte subsidies, onder andere gericht op innovatie.

Gekkekoeienziekte

Besloot in 1996 tot vernietiging van 64.000 Britse kalveren in Nederland in verband met de gekkekoeienziekte (BSE) in Groot-Brittannië. 

Varkenspest

Tijdens zijn ministerschap brak (in 1997) in Zuid-Nederland een grote epidemie van varkenspest uit. Bracht in datzelfde jaar de Nota Structuurverandering varkenshouderij uit. Vanwege diverse problemen is herstructurering nodig. Er wordt een stelsel van varkensrechten aangekondigd om het aantal op een bedrijf te houden varkens te reguleren. Er komt een generieke korting op het aantal varkens dat op een bedrijf mag worden gehouden en het aantal varkens per bedrijf wordt gemaximeerd.

Afschaffing Landbouwschap

Schafte per 1 januari 1998 het Landbouwschap af. Het formele besluit kwam 28 september 2000 in het Staatsblad.

Het is heel belangrijk dat je als secretaris-generaal een idee hebt wie je minister is, en daar ook tijd aan besteedt: wie heb ik voor me, welke ideeën heeft hij of zij? What makes them tick?

Internationaal Strafhof in Den Haag

Zette als minister van Buitenlandse Zaken in grote lijnen het buitenlandse beleid van zijn voorganger(s) voort, waarbij een actieve rol van Nederland in de internationale politiek centraal stond. Zette zich onder meer in voor de vestiging van het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Deelname vredesmissies 

Verder nam Nederland deel aan vredesmissies in onder meer Kosovo, Bosnië en Eritrea.

Steun aan uitbreiding Europese Unie

Op Europees gebied steunde Nederland de voorstellen voor verdere uitbreiding van de Europese Unie met landen in Centraal- en Oost-Europa. Met het oog op de naderende uitbreiding werd in Europees verband onderhandeld over institutionele hervormingen (Verdrag van Nice, 2000).

 

 

Wat ons enorm heeft geholpen bij de betere positionering van het departement ……Nou een hele hoop goeie mensen. Het halen van Opstelten…. Het binnenhalen van Docters van Leeuwen, een briljante vent. En zo hadden we ook Hans Pont binnengehaald van de FNV.

Achtergrond Jozias Van Aartsen

VVD-politicus, zoon van een Haagse ARP-bestuurder en minister. Begon zijn loopbaan bij de VVD-Tweede Kamerfractie, onder meer als ambtelijk secretaris, en was daarna directeur van de Telders-stichting en medewerker van minister Wiegel. Na secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken te zijn geweest, werd hij minister van Landbouw in het kabinet-Kok I. Startte een grootschalige saneringsoperatie in de varkenshouderij. Minister van Buitenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok. Werd in 2002 Kamerlid en in 2003 fractievoorzitter van de VVD. Mocht zich echter niet politieke leider noemen en stapte na de verloren raadsverkiezingen van 2006 op. Stond als burgemeester van Den Haag (2008-2017) goed aangeschreven bij de bevolking. Was in 2017 waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe en van december 2017 tot juli 2018 waarnemend burgemeester van Amsterdam.

(Bron: Parlement.com)