Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Wet Huis voor klokkenluiders

Meer dan vrijheid van meningsuiting

2016

Klokkenluiden is een maatschappelijk verschijnsel dat sinds het begin van de 21e eeuw steeds meer aandacht vraagt, o.a. als gevolg van een aantal ingrijpende situaties waar de media zeer ruim aandacht aan geven. Sinds 2003 zijn overheidswerkgevers al verplicht een klokkenluidersregeling te hebben. Deze beogen het intern melden en opsporen van misstanden te bevorderen en bescherming te bieden aan melders. In 2008 blijkt dat de angst voor negatieve gevolgen van het melden voor de klokkenluider zelf nog steeds blokkerend werkt. Voor de private sector is er geen algemene regeling. Kabinet en Kamer hebben moeite elkaar te vinden in een effectieve aanpak. In 2012 wordt, weer door een initiatiefwet, een gelijke bescherming van klokkenluiders in publieke en private sector in gang gezet. In juli 2016 opent het Huis voor klokkenluiders haar deuren.

Wat te doen aan een misstand?

Documenten

Memorie van toelichting initiatiefwet van Gent

Bescherming via de lijn van vrijheid van meningsuiting

(Initiatief)Wet Huis voor klokkenluiders

“De caravan voorbij”

Besluit melden vermoeden van een misstand bij Rijk en Politie

Rijk en Politie gaan voorop!

Tijdelijk besluit Commissie Advies- en verwijspunt klokkenluiden

Kamer en Kabinet (nog) niet op één lijn