Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Beleidsdoorlichting integriteit

Een beetje integer kan echt niet!

2014

Beleidsdoelstellingen moeten met regelmaat geëvalueerd worden, zo ook de begrotingsdoelstelling “een ... overheid met voldoende en goed gekwalificeerde, integere medewerkers …." Hoe doeltreffend en doelmatig is het sinds 1992 gevoerde integriteitsbeleid? Het in eigen beheer uitgevoerde onderzoek concludeert dat het ministerie als vanzelfsprekend haar systeemverantwoordelijkheid beperkt tot het openbaar bestuur in enge zin. Bovendien blijkt het beleid vooral incidentgedreven te zijn en ten slotte is de focus meer gericht geweest op het treffen van maatregelen dan op de effecten ervan. Deels begrijpelijk omdat het meten van de effectiviteit van integriteitsbeleid complex is. Hoe het ook zij, de aanhoudende zorg en intensivering van beleid hebben als effect een toenemende aandacht, bewustwording en structurele inbedding van integriteitsbeleid.

Document

Beleidsdoorlichting integriteit

Geen definitieve aanbevelingen, wel punten voor een leidraad