Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

De verkokering voorbij

Ontwikkeling professionaliteit tijdens ingrijpende krimpoperatie

2007

Bij de kabinetsformatie in 2007 is bezuiniging en krimp van het ambtenarenapparaat “hot”. Het SGO wil de in haar notitie “In dienst van het Rijk” ingezette vernieuwing” graag doorzetten, gecombineerd met een reductie van circa 20% van het ambtenarenapparaat. Is dat een haalbare kaart? De verdieping van het integriteitsbeleid in de richting van professionaliteit en vakmanschap gaat gestaag door. Van voorgeschreven gedrag naar beroepscodes, gebaseerd op kernwaarden. Een goede ambtenaar is toegewijd aan de publieke zaak, professioneel zelfbewust en geeft op moreel en professioneel verantwoorde wijze invulling aan zijn functie.

Documenten

SGO-notitie “De verkokering voorbij”. Advies aan de formateur

Vermindering van de omvang maar verhoging van de kwaliteit van de rijksdienst

Adviesaanvraag aan ROP over beroepscodes ambtenaren

Hoe is de verhouding tussen gedragscode integriteit en beroepscode?

Brief Minister BZK aanbieding rapporten inzake integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Hoe is het 15 jaar na lezing Dales?

ROP advies Professioneel handelen in het publieke domein

Belang van een continue dialoog over bewust en professioneel handelen in het publieke domein

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur

Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur