Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Model gedragscode integriteit

De burger mag integer gedrag van de overheid verwachten

2006

Per 1 maart 2006 zijn overheidsorganisaties verplicht een integriteitsbeleid te voeren en als onderdeel daarvan een gedragscode te hebben. De modelgedragscode is vooral een sectoraal toetsingskader. In gesprekken over integriteit in het openbaar bestuur wordt snel gedacht aan fraude en corruptie. Maar integriteit gaat over veel meer. Integriteit is een kwaliteitskenmerk voor het functioneren van personen en organisaties. Het geeft niet alleen de mate van onkreukbaarheid en betrouwbaarheid aan, maar is ook een maatstaf of iemand zich in zijn handelen laat leiden door de normen en waarden die kenmerkend zijn voor goed ambtenaarschap. Essentieel zijn de vaak abstracte waarden, het ethisch kader dat ten grondslag ligt aan het werken binnen de overheid en de openheid van de cultuur. Onpartijdigheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, dienstbaarheid en respectvolle bejegening en last but not least professionaliteit en morele verantwoordelijkheid.

Document

Modelgedragscode Integriteit Sector Rijk

Het Rijk geeft het goede voorbeeld