Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Diverse adviezen over normalisering

Voorzichtigheid troef

2006

Sinds het begin van de jaren tachtig zijn het ambtenarenrecht en het civiele arbeidsrecht steeds meer naar elkaar toe gegroeid. De meningen en adviezen over deze ontwikkelingen lopen sterk uiteen. Het kabinet beschouwt, ondanks soms duidelijke adviezen, de ongelijkheid in de rechtspositie als een terechte ongelijkheid. “Adviezen worden niet uitgebracht om voor te schrijven wat het kabinet moet doen”. De arbeidsverhouding is een publiekrechtelijke aangelegenheid, ter bescherming van het publieke belang. Hoewel harmonisatie of modernisering van het ambtenarenrecht wel nastrevenswaardig is. Bij de ambtenaren zelf leeft veel weerstand tegen een verdergaande normalisatie.

Zo eenvoudig is het niet!

Documenten

Rapport werkgroep Normalisatie rechtspositie overheidspersoneel

Buitengewoon normaal

ROP advies inzake normalisatie

Het beeld van de overheid als betrouwbare werkgever is geërodeerd

SGO brief “In dienst van het Rijk. Naar een volgende fase van vernieuwing van de rijksdienst"

Ingrijpende voorstellen voor een verdere vernieuwing van de rijksdienst

Verslag Algemeen overleg over rapport Buitengewoon normaal

Kabinet beschouwt ongelijkheid tussen publiek en privaat als terechte ongelijkheid