Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Motie Koşer Kaya

Het wordt tijd!

2005

Bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken, waar de wijziging van het ontslagrecht aan de orde is, dient Fatma Koşer Kaya een motie in met de suggestie het private ontslagrecht van toepassing te verklaren op ambtenaren. Aan de motie wordt echter een veel bredere interpretatie gegeven. Het gaat niet alleen om het ontslagrecht maar in feite wordt weer aandacht gevraagd voor gelijktrekken van de ambtelijke en privaatrechtelijke rechtspositie.

Fatma Koşer Kaya

Document

Motie Koşer Kay

Verklaar privaat ontslagrecht van toepassing op ambtenaren