Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Commissie van Rijn

Aanpak arbeidsmarktknelpunten

2002

De arbeidsmarktknelpunten nemen onder het kabinet Kok II sterk toe. Vooral in de collectieve sector zijn de problemen groot; de maatschappelijke gevolgen van een tekort aan arbeidskrachten in de publieke sector kunnen niet onbeantwoord blijven. Het kabinet stelt extra middelen ter beschikking ter grootte van 1,8 miljard in 2003. Er wordt gewerkt aan het vergroten van de attractiviteit van de sector, maatregelen ter bevordering van de instoom van nieuwe medewerkers, de verhoging van de inzet van personeel en het beperken van de uitstroom.

Ook voor overheid arbeidsmarktknelpunten

Document

Rapport Commissie van Rijn: De arbeidsmarkt in de collectieve sector

Ruimschoots middelen voor oplossen knelpunten