Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Vertrouwen in verantwoordelijkheid

Duidelijkheid als uitgangspunt

2000

De regering en de Kamer debatteren over het overheidsoptreden naar aanleiding van de parlementaire enquete Vliegramp Bijlmermeer en de nota “Vertrouwen in verantwoordelijkheid”. Wat verstaan burgers onder kwaliteit van het overheidsoptreden en hoe ervaren ze dat? De om advies gevraagde Raad voor het Openbaar bestuur houdt in haar advies “Helder als glas” een pleidooi voor een burgergericht kwaliteitsconcept. Duidelijkheid en daarmee verbonden aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheid, zou leidraad moeten zijn bij het denken over inrichting en functioneren van het openbaar bestuur. Het kabinet zet de lijn van de nota “Vertrouwen in verantwoordelijkheid” door.

Vertrouwen in verantwoordelijkheid

Documenten

Rapport Vertrouwen in verantwoordelijkheid

Wat mag de burger van de overheid verwachten?

Advies Raad voor het openbaar bestuur: “Zo helder als glas”

Pleidooi voor een burgergericht kwaliteitsconcept

Brief Minister BZK aanbieding rapporten die dynamiek van overheidsfunctioneren schetsen

Reactie Minister BZK op “Zo helder als glas”

Nadere concretisering noodzakelijk