Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Rechtstoestandbond

Ambtenaren in opstand tegen het ontbreken van een algemene regeling

1902

Ambtenaren komen steeds meer in opstand tegen het ontbreken van een algemene regeling van hun rechtspositie en de maatschappelijke druk om daartoe te komen wordt steeds groter. In 1901 wordt de Rechtstoestandbond opgericht, die al snel 45.000 leden heeft. Er wordt ook een periodiek uitgegeven: “De Rechtstoestand. Maandblad van den Bond ter verkrijging eener wettelijke regeling van den Rechtstoestand der Burgerlijke Ambtenaren”. De bond gaat uiteindelijk in de jaren 20 aan onderlinge verdeeldheid ten onder, maar de vakbeweging wint in die periode sterk aan invloed. In de Staatscommissie Dresselhuys, ingesteld in 1917 onder druk van de Tweede Kamer, nemen leden van de arbeidersbeweging zitting.

De Staatscommissie levert een ontwerp van een Ambtenarenwet aan, dat in de Tweede Kamer wordt verworpen.

Brochure vakbond

Documenten

De Rechtstoestand, 1e jaargang, nr. 1

Ambtenaren stellen eisen

Verslag Staatscommissie Dresselhuys

nog steeds geen wettelijke regeling