Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

ROP-advies ambtelijke status

Wegen de kosten op tegen de baten?

1998

Sinds 1987 ontwikkelt zich het proces van normalisering van de arbeidsverhoudingen bij de overheid. Er zijn al heel wat stappen gezet, toch acht het kabinet het niet wenselijk overheidsbreed over te gaan tot het afschaffen de ambtelijke status. Deze term heeft – ten onrechte - een sterke emotionele lading. In feite gaat het om de ambtelijke hoedanigheid, waarbij in de rechtspositie tot uitdrukking komt dat de overheid een bijzondere werkgever is, door haar dubbele rol als bestuurder en hoeder van het algemeen belang én als werkgever. En dat zij daardoor van haar werknemers dingen vergt die in een privaatrechtelijke arbeidsrelatie niet, of in mindere mate voorkomen. De teneur is dat afschaffing van de ambtelijke status mogelijk is maar dat het de nodige voorzieningen vergt om de kwaliteit van het overheidshandelen te behouden. Conclusie: het “natuurlijke” moment voor afschaffing van de ambtelijke status is nog niet aangebroken.

Ren je rot voor het rijk!

Document

ROP-advies inzake ambtelijke status

Het “natuurlijk”moment is nog niet aangebroken!