Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Oekaze Kok

Ambtenaar, gij zult niet …

1998 en volgende jaren

Al sinds de jaren zeventig zijn er "Aanwijzingen" voor de contacten tussen de Kamers en ambtenaren. In 1998 publiceert de Minister President (Kok) vernieuwde aanwijzingen waarin de ministeriële verantwoordelijkheid sterk wordt benadrukt. Ambtenaren kunnen slechts met instemming van de minister de Kamers, derden en journalisten informeren en daarbij slechts feitelijke informatie verschaffen. ”De minister is verantwoordelijk, niet zijn ambtenaren.” In latere jaren (2010 – 2011) dringt de Kamer aan op meer ontspanning in de relatie tussen kamerleden en ambtenaren. Het kabinet onderschrijft deze wens maar handhaaft de Aanwijzingen als uitgangspunt voor de contacten tussen ambtenaren en Kamerleden.

Ambtenaar, wat heb je hier te zoeken?

Documenten

Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren (Oekaze Kok)

De touwtjes stevig aangetrokken

Leidraad voor toepassing Aanwijzingen externe contacten

Feitelijke informatie verschaffen is toegestaan

Brief MP inzake Aanwijzingen externe contacten

Ambtenaren kunnen zo ontspannen mogelijk vragen van Kamerleden beantwoorden

Nadere brief Minister BZK over duiding Aanwijzingen

gedetailleerder toelichting op werkwijze

Verslagen Algemeen Overleg over oekaze Kok

Is het wel ontspannen?