Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Overheidspersoneel onder werknemersverzekeringen

Ook de uitvoering marktconform

1997

De beweging naar een marktconform regime ten aanzien van sociale zekerheid is al jaren aan de gang. Het wetsvoorstel WOO kan daarom beschouwd worden als onderdeel van het lopende proces van normalisering, constateert de Raad voor het Overheidspersoneel. Maar het daadwerkelijk onder de werknemersverzekeringen brengen is uitvoeringstechnisch een ingrijpend en gecompliceerd proces. De uitvoeringsorganisatie USZO moet voldoen aan de eisen die ook gelden voor de uitvoeringsorganisaties in de marktsector. Het financieringsregime voor de wettelijke werknemersverzekering dient zowel op de marktsector als de overheidssector van toepassing te zijn. Op 1 januari 1998 vallen het overheidspersoneel en de overheidswerkgevers onder de werking van de WAO en Pemba.

De normalisering weer een stapje verder. Maar het is nog niet genoeg. Op 3 november 1997 dient het Tweede Kamerlid Zijlstra een motie in en “verzoekt de regering na te gaan onder welke voorwaarde de ambtelijke status afgeschaft kan worden”.

Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

Documenten

Advies Raad Overheidspersoneelsbeleid over toepasselijkheid werknemersverzekeringen

ROP kan zich erin vinden, maar is bezorgd voor de uitvoering

Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

Echt marktconform!

Brief Minister BZK inzake de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

Minister deelt zorg over de uitvoering door USZO

Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

de WOO is een feit!

Motie Zijlstra

Onder welke voorwaarden kan de ambtelijke status afgeschaft worden?