Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Oprichting ABD

Topmanagement in spilfunctie

1995

In de begroting 1994 wordt in het kader van de in 1993 gestarte discussie over het functioneren van de rijksdienst o.a. gesproken over de oprichting van een algemene bestuursdienst en de normalisering van de arbeidsverhoudingen. Hiertoe moet de Algemene Bestuursdienst gestalte krijgen op het kruisvlak van de bestuurlijke, organisatorische en personele ontwikkelingen die zich in de rijksdienst manifesteren. In de Tweede Kamer blijkt in het kader van bestuurlijke vernieuwing dat er breed draagvlak is voor de verdere ontwikkeling van een ABD, vooral ook in verband met het doorbreken van verkokering binnen de rijksdienst. Het topmanagement vervult daarin een spilfunctie, met name in het kader van integraal management en faciliterend leiderschap.

De ontwikkeling van de ABD gaat hand in hand met de bestuurlijke en organisatorische vernieuwing van de rijksdienst.

Hoe bouw je een bestuursdienst?

Documenten

Nota “Een ABD in het vizier”

Ambitieuze plannen

Vervolgnota: “Koers naar een algemene bestuursdienst”

Integrale aanpak noodzakelijk

Instellingsbesluit bureau Algemene Bestuursdienst