Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Plannen en rapportages

Vergroting bestuurskracht

1993

Vergroting van de bestuurskracht is in deze periode de belangrijkste doelstelling. Hiertoe worden verschillende processen in gang gezet: grote efficiency operatie, decentralisatie, vernieuwing van de bestuurlijke organisatie, normalisatie van de arbeidsverhoudingen. Hoofdlijnen zijn de versterking van het primaat van de politiek en verbetering van het openbaar bestuur.

Het overleg van Secretarissen Generaal analyseert de meest essentiële ontwikkelingen in de rijksdienst in het rapport  “De organisatie en werkwijze van de rijksdienst”. Het constateert dat beleidsvraagstukken vragen om een integrale aanpak. De rijksdienst dient te worden teruggebracht tot zijn kerntaken, verzelfstandiging van uitvoerende diensten helpt daarbij. Samenwerking, teamwork en een projectmatige werkwijze zullen steeds meer opgang maken. Er moet een omslag gemaakt worden van statisch-functionele naar meer flexibele dienstgerichte organisaties.

Een kleurrijk openbaar bestuur!

Documenten

SGO buigt zich over organisatie en werkwijze van de rijksdienst

Vergroting bestuurskracht gewenst

Aankondiging in begroting BZK van aantal ingrijpende operaties, o.a. efficiency

Met als doel vergroting bestuurskracht