Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Lezing Dales

Aandacht voor machtsbederf

1992

In 1992 houdt Ien Dales op het VNG congres een lezing: Om de integriteit van het Openbaar Bestuur. Zij identificeert ontwikkelingen die tot waakzaamheid nopen, zoals het niet zo nauw nemen met democratische spelregels en oneigenlijke beïnvloeding van politieke besluitvorming en corruptie. Moraal van bestuurders en ambtenaren vragen aandacht en ook de politiek-ambtelijke verhoudingen. Het onderwerp integriteit staat voorgoed op de agenda! Deze aandacht is vooral noodzakelijk in verband met de veranderende maatschappelijk rol van het openbaar bestuur en de hoge eisen die de ministeriële verantwoordelijkheid stelt aan de kwaliteit van ambtenaren.

Documenten

Lezing Dales op VNG-congres

Een beetje integer kan niet

Nota “De georganiseerde criminaliteit in Nederland"

Is er verbinding met machtsbederf in openbaar bestuur?

Brief Minister BZK Integriteit van de openbare sector

Maar ook rol openbaar bestuur in tegengaan georganiseerde criminaliteit

Brief Minister BZK met overzicht activiteiten integriteit openbaar bestuur

Vooral ook bewustwording

Circulaire nevenwerkzaamheden

De eerste instrumenten