Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Rapport Commissie Vonhof

Beleidscoördinatie naar zo laag mogelijk niveau

1981

De Commissie Vonhof adviseert over de hoofdstructuur van de rijksdienst en zijn feitelijke functioneren. De Commissie trekt stevige conclusies: de aandacht voor systematisch management is gering en de band tussen beleids- en beheersaspecten is zwak. De belangrijkste verstoringen zijn het gebrek aan aandacht voor organisatorische en managementaspecten van beleidsvoering en een geringe bestuurskracht. De Commissie adviseert de beleidscoördinatie naar een zo laag en informeel mogelijk niveau terug te drukken en de ontwikkeling van instrumenten voor de systematische besturing van de beleidsprocessen krachtig te stimuleren.

Commissievoorzitter Vonhoff

Document

Rapport Commissie Vonhoff: De politieke en ambtelijke top

Advies over hoofdstructuur en feitelijke functioneren rijksdienst