Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Opheffing stakingsverbod

En de ambtenaar maakt een vuist

1980

In 1980 wordt het strafrechtelijk stakingsverbod voor ambtenaren ingetrokken (Stb. 1979, 693). Daarmee is staken voor ambtenaren nog niet rechtmatig. Pogingen om het stakingsrecht wettelijk te regelen – voor werknemers en in het verlengde daarvan voor ambtenaren – hebben vooralsnog geen resultaat. In de jurisprudentie wordt het stakingsrecht zodanig uitgewerkt dat de behoefte aan een wettelijke regeling afneemt. In 1986 bepaalt de Hoge Raad dat artikel 6, vierde lid, van het Europees Sociaal rechtstreekse werking heeft. Daarmee is het stakingsrecht ook voor ambtenaren een feit. En er wordt ook gebruik van gemaakt!

Ambtenarenprotesten

Documenten

Staatsblad opheffing strafrechtelijke gevolgen stakingen

opheffing stakingsverbod als gevolg van ratificatie Europees Sociaal Handvest

Uitspraak Hoge Raad over rechtstreekse werking Europees Sociaal Handvest

Hoge Raad maakt weg vrij voor ambtenarenstaking