Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

ABP zelfstandige rechtspersoon

Zelfstandige rechtspersoon onder eigen directie

1965

[Tekst nog vervangen] In de Pensioenwet 1922 zijn de grondslagen van het pensioenrecht voor ambtenaren neergelegd. De overheid zorgt als werkgever voor een pensioenvoorziening voor haar werknemers en vormt hiervoor een fonds. In de Algemene burgerlijke pensioenwet in 1965 krijgt het bestaande fonds “een eigentijds gezicht”, zo zegt de Memorie van Toelichting. Het fonds wordt ondergebracht in een zelfstandige rechtspersoon onder leiding van een directie. Het beheer van het fonds, de toepassing van de wet en het toezicht op de naleving van haar bepalingen berusten bij de directie van het fonds. De directie staat onder toezicht van een Raad van Toezicht die verantwoording schuldig is aan de minister van Binnenlandse Zaken, die de raad aanwijzingen kan geven met betrekking tot dit toezicht. De Raad is paritair samengesteld, waardoor groepen belanghebbenden via de vertegenwoordigende organisaties meer betrokken worden bij het pensioenbestuur.

Opening nieuw gebouw ABP door prinses Beatrix

Documenten

Titel III Wet Algemeen Burgerlijke Pensioenwet

op meer afstand van de Staat

Memorie van toelichting Wet Algemeen Burgerlijke Pensioenwet

Na een staatscommissie een wettelijke regeling

Memorie van toelichting ABP-wet t.a.v. rechtspersoonlijkheid

Een zelfstandige rechtspersoon met een directie