Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Invoering trendmechanisme

Koppeling loonontwikkeling aan welvaartsontwikkeling private sector

1962

De bezoldiging van ambtenaren wordt voor het eerst centraal geregeld in het Bezoldigingsbesluit 1918. De salarisontwikkeling voor ambtenaren blijft daardoor achter bij het bedrijfsleven. Wel vindt soms enige vorm van compensatie plaats door het toekennen van toeslagen en verlaging van de pensioenbijdrage. Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog  voeren de kabinetten Drees een zogenaamde geleide loonpolitiek. De achterstand van de ambtenarensalarissen ten opzicht van de private sector blijft daardoor in stand. Begin jaren ’60 schaft het kabinet De Quay dit overheidsingrijpen af. Ervoor in de plaats kwam de vrije loonpolitiek. In 1961 werd voor ambtenaren de zogenaamde trendsystematiek ingevoerd. Sinds die tijd volgen ambtelijke salarissen de algemene loontrend. In 1962 vond een salarisherziening plaats waarbij de schaalsalarissen over de jaren 1962 – 1965 gefaseerd werden gedenivelleerd, de zogenaamde Toxopeusronden.

Documenten

Nota inzake hoofdpunten van sociaal-economisch beleid

Van geleide loonpolitiek naar vrije loonvorming

Partijblad VVD over wijziging ambtenarensalarissen

Groot debat over ambtenarensalarissen

Deelrapport heroverweging collectieve uitgaven

ook heroverweging trendbeleid

Vergelijking salarisontwikkeling overheid – private sector